Warszawa, Park Biznesowy, ul. Giełdowa 32/76a

(123) 456-7890 info@gold-rush.org

Rodzaje cen oraz wartości obligacji

Wycena obligacji to temat z którym świetnie radzą sobie pracownicy biznesowej firmy doradczej dostępnej tu . Dzięki swoim umiejętnościom oraz doświadczeniu są oni wstanie wskazać różne wartości tych papierów wartościowych. Do podstawowych z nich należą:

  • Cena emisyjna, czyli cena sprzedaży obligacji przez emitenta na rynku pierwotnym.

  • Cena nominalna, czyli cena wskazująca ilość pieniędzy która otrzyma obligatariusz od eminentna, kiedy nastąpi termin wykupu obligacji.

  • Cena rynkowa, czyli cena pokazująca wartość po jakiej obligacja może zostać w konkretnym momencie kupiona (czy też sprzedana) na rynku wtórnym. Jest to nic innego jak kurs giełdowy obligacji, wskazywany jako procent jej wartości nominalnej.

  • Cena rozliczeniowa, czyli cena rzeczywiście płacona przez osobą nabywającą obligacje na rynku wtórnym. W jej skład wchodzi cena rynkowa, jak również skumulowane odsetki.

 

Aby wycenić obligacje bierze się pod uwagę odsetki, wartość nominalną oraz stopę dyskontową.